Zasady gry

Zasady gry Travian

  1. gracz korzysta tylko z jednego konta w każdym ze światów.
  2. Każdy gracz może ustanowić swoich dwóch zastępców – zamienników, którzy będą mogli korzystać z konta w okresie jego nieobecności. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez swojego zastępce w czasie nieobecności użytkownika.
  3. Jeżeli z jednego urządzenia korzysta więcej niż jeden gracz, to należy zapisać oba ich loginy w formularzu opatrzonym etykietą „Wspólne używanie komputera”.
  4. Współpraca między użytkownikami, którzy korzystają z jednego urządzenia, jest możliwa, z tym zastrzeżeniem, że handel surowcami jest dozwolony tylko w małym stosunku (maksymalnie 1:1).

Zasady gry